Více podnikatelů na jedné provozovně

S evidencí EET můžeme řešit následující případ – na jedné provozovně existuje více podnikatelských subjektů.

Například: Existuje kadeřnictví, kde se po domluvě střídají dvě kadeřnice a každá z nich podniká samostatně na své IČ/DIČ. Navíc je tam doplňkový prodej, také na samostatné IČ/DIČ.

Co s tím, pokud chceme evidovat EET? Ideálně pokud chceme evidovat jen přes jednu pokladnu?

Naštěstí existuje jednoduché řešení a to Pověření k evidování tržeb (§9 odst.1ZoET). Jak to funguje?

EET pokladna se nastaví jen pro jednoho poplatníka, například pro doplňkový prodej. Nastaví se standardně EET certifikát dle návodu. Poté v aplikaci EET Plus zadejte: Menu (tři tečky nahoře napravo), Nastavení, Nastavení pověření. Zde přidejte pověřující osoby, tedy DIČ první a druhé kadeřnice.

A jak evidovat EET? Při evidenci platby se Vás EET Plus zeptá, pod jakým subjektem chcete evidovat. A jednoduše vyberete, na koho je tržba evidována.

Má tento postup nějaké nevýhody?

Ano. Za problémy s EET je zodpovědná jak pověřující osoba, tak i pověřená osoba. Je tedy důležité, aby mezi těmito subjekty existovala důvěra. Pokud není, je lepší, aby každý subjekt měl vlastní pokladnu a evidoval si EET sám. S EET Plus je možné evidovat EET přímo na mobilním telefonu, takže není nutné kupovat novou pokladnu.

Zanechte zprávuHrubá

10 měsíci ago

Dobrý večer jsem kadeřnice,která pracuje na dvou různých provozovnách…jak se tohle řeší?
A doporučíte jednoduchou a levnou tiskárnu?
Děkuji za odpověď

Roman

10 měsíci ago

Dobrý den, na daňovém portále si vytvořte dvě provozovny. V EET Plus je pak možné provozovny přepínat. Dejte menu (tři tečky nahoře napravo), „Změna provozovny. Číslo provozovny musí odpovídat číslu provozovny, kterou máte přidělenou na daňovém portálu. Pokud se přemisťujete, je lepší menší mobilní tiskárnu. V tom případě doporučuji CASHINO PTP II Bluetooth.

Michal

9 měsíci ago

Dobrý den, jak je to prosím v případě dvou FO, které podnikají na jedné provozovně společně jako společnost (bývalé sdružení FO). Stačí aby měla EET certifikát pouze jedna osoba? Pokud by museli mít certifikát obě osoby, jak se to potom řeší s evidováním tržeb, když budou podnikat společně (tržby se tedy budou dělit napůl)? Děkuji za odpověď.

Roman

9 měsíci ago

Dobrý den,
pokud se jedná o společnost FO (fyzických osob), dříve sdružení bez právní subjektivity:
Každý z Vás bude mít registraci k EET na daňovém portálu. Evidenci tržeb může provádět pouze jeden z Vás, záleží na domluvě. Za dodržování zákona ohledně EET odpovídáte ale společně.

Použije se tedy jen jeden certifikát. Doporučuji zakoupit nějaký levný Android telefon na provozovnu (cca 1200 Kč) a na něj nainstalovat EET Plus. Tento telefon potom sdílet při evidenci tržeb.
Pokud máte na provozovně WIFI, nemusíte kupovat ani SIM kartu.

Nejnovější příspěvky

EET-Plus-logo-3-w-400px

Kontaktní informace

Ing. Roman Bouchner

eetplus s.r.o.
Bratranců Veverkových 587
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 06675301, DIČ: CZ06675301

Technická podpora
email: tp@eetplus.cz

EET Plus jednoduše zdarma © 2020. All Rights Reserved.   Design: Ing. Pavel Křivka