Pozorně si přečtěte smluvní ujednání. Pokud se smluvním ujednáním nesouhlasíte, službu EET Plus nepoužívejte. Užíváním služby EET Plus vyjadřujete svůj souhlas s tímto smluvním ujednáním.

Obsah služby EET Plus
Služba EET Plus se skládá z aplikace pro operační systém Android a dále z webové aplikace pro vyzvedávání účtenek. Služba EET Plus je k dispozici ZDARMA a je dodaná tak jak je. Poskytovatel služby v žádném případě neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé použití této služby. Poskytovatel negarantuje dostupnost služby.

Využívání služby EET Plus
Službu EET Plus nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů.
Používáním služby nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k poskytnutým službám.
V souvislosti s používáním služby vám poskytovatel služby EET Plus může zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace.

Ochrana osobních údajů
Služba EET Plus eviduje email. Tento email zůstává v evidenci EET Plus a nikam jinam se nepředává. EET certifikát je uložen v mobilním telefonu v rámci aplikace EET Plus. Pokud uživatel zvolí službu snadného zkopírování EET certifikátu, certifikát je dočasně uložen v paměti serveru k vyzvednutí. Heslo k certifikátu je uložené pouze v aplikaci EET Plus. Obsah účtenky včetně DIČ je považován za veřejný údaj. Účtenka je k dispozici na internetu tomu, kdo zná kód účtenky. Veškeré vydané účtenky jsou také k dispozici tomu, kdo vlastní platný EET certifikát pro dané DIČ.

Změny služeb a jejich ukončení
Služba EET Plus může být kdykoliv ukončena. Jestliže to bude možné, provozovatel služby oznámí zrušení služby v předstihu. Charakter služby EET Plus může být kdykoliv změněn.

Záruky a odmítnutí odpovědnosti
POSKYTOVATEL SLUŽBY EET PLUS NEUVÁDÍ  ŽÁDNÉ JINÉ KONKRÉTNÍ SLIBY NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. NAPŘÍKLAD SE V SOUVISLOSTI S OBSAHEM V RÁMCI SLUŽEB, S JEJICH KONKRÉTNÍMI FUNKCEMI, S JEJICH SPOLEHLIVOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ ANI S JEJICH SCHOPNOSTÍ USPOKOJIT VAŠE POTŘEBY K NIČEMU NEZAVAZUJE. SLUŽBY POSKYTUJE „TAK, JAK JSOU“.
NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY POSKYTUJÍ URČITÉ ZÁRUKY, NAPŘÍKLAD ODVOZENÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. V ROZSAHU, KTERÝ PRÁVNÍ PŘEDPISY UMOŽŇUJÍ, SE POSKYTOVATEL ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK.

Odpovědnost za službu EET Plus
POSKYTOVATEL SLUŽBY  EET PLUS NENESE ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU TRŽEB, ZTRÁTU DAT, FINANČNÍ ZTRÁTY ANI ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ZA NÁHRADU ŠKODY SE SANKČNÍ FUNKCÍ.
VE VŠECH PŘÍPADECH PLATÍ, ŽE POSKYTOVATEL SLUŽBY EET PLUS  NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY.

Používání služeb firmami
Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Poskytovatele služby EET Plus ochráníte před a odškodníte za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

Informace o těchto podmínkách
Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se mohou měnit. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Jestliže se změněnými podmínkami služby EET Plus nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a poskytovatelem služby EET Plus. Neudělují práva žádným třetím stranám.
Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Informace o způsobech, jak kontaktovat poskytovatele služby EET Plus, naleznete na stránce www.eetplus.cz.

Poskytovatel služby je eetplus s.r.o. se sídlem Bratranců Veverkových 587, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 06675301.

Aktuální znění smluvních podmínek naleznete na www.eetplus.cz. Toto je verze z 14.1.2018.

EET-Plus-logo-3-w-400px

Kontaktní informace

Ing. Roman Bouchner

eetplus s.r.o.
Bratranců Veverkových 587
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 06675301, DIČ: CZ06675301

DUNS: 49-599-9210

Technická podpora
email: tp@eetplus.cz

EET Plus jednoduše zdarma © 2020. All Rights Reserved.   Design: Ing. Pavel Křivka