Je možné evidovat EET i pro platby převodem?

EET Plus neřeší jen povinné EET. Díky používání EET Plus podnikatel získá přehled o všech tržbách v jednom Excel souboru. To ocení Vaše účetní, případaně Vy, pokus si účetnictví řešíte sami. Mnoho uživatelů se mě ptá, zda by bylo možné přes EET Plus evidovat i platby na účet. EET Plus totiž všechny zadané platby posílá na finanční správu. Otázka tedy zní, je možné evidovat v EET i platby na účet?

Ano, je to možné.

Zde ještě posílám vyjádření finanční správy:

3.2.2020

Dotaz: Dobrý den, je možné v rámci EET dobrovolně evidovat i bezhotovostní platby na účet?

Dobrý den, k evidenci tržeb v úvodu uvádíme,že evidovanou tržbou je dle § 4 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“) platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem. Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna v hotovosti, šekem, směnkou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET). Rozhodným příjmem se rozumí příjem z podnikání (§ 6 ZoET). Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet, platební kartou (od 1.3.2018) nebo inkasem.

Povinnost evidovat tržby se aktuálně vztahuje na podnikatele ve stravovacích a ubytovacích službách, maloobchodu a velkoobchodu.Zákon o evidenci tržeb stanoví těmto podnikatelům povinnost zaevidovat tržbu a vystavit účtenku (za předpokladu, že splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu a tržba zakládá rozhodný příjem) dotčeným zákazníkům vždy, bez ohledu na to, zda zákazník o účtenku požádal či nikoliv. Vůči tržbám plynoucím z ostatních podnikatelských činností vznikne evidenční povinnost od 1. května 2020.

ZoET nezakazuje evidovat tržby, které jsou dle § 12 ZoET z evidence tržeb vyloučeny nebo nezakládají rozhodný příjem dle § 6 ZoET nebo nesplňují formální znaky evidované tržby dle § 5 ZoET (např. platby realizované převodem z účtu na účet). Proto pokud se poplatník rozhodne evidovat tyto tržby, Finanční správa tomu nebude bránit.

ZoET neukládá poplatníkovi povinnost oznamovat Finanční správě, že nemá povinnost evidovat tržby (např. přijímá pouze platby převodem z účtu na účet, kartou nebo inkasem).

Tržby, na které se nevztahuje povinnost evidovat, mohou být kdykoli evidovány (zasílány) dobrovolně.

Při posouzení Vámi předloženého emailového dotazu vycházelo Generální finanční ředitelství výhradně z údajů uvedených ve Vašem dotazu, a to bez dalších konkrétních informací a souvislostí, které se k předmětné situaci vztahují. Upozorňujeme, že Generální finanční ředitelství neposkytuje závazný výklad a aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech oprávněný místně a věcně příslušný soud. Poskytnuté informace nenahrazují závazný právní výklad, závazné posouzení o určení evidované tržby či rozhodnutí v soudním řízení.

Zanechte zprávuJitka Plichtová

10 měsíci ago

Dobrý den, v rámci EET+ je možné dobrovolně evidovat i bezhotovostní platby na účet. Aplikace automaticky odesílá veškeré platby. Otázka zní, zda li je, nebo bude možnost, aby se dalo nastavit to, že odesílat se bude pouze hotovostní platba a platba bezhotovostní – kartou se neodešel a zůstane pouze v evidenci aplikace ( excelu) ?

Roman

10 měsíci ago

Dobrý den, aktuálně se posílá na FÚ vše. Je to z toho důvodu, že se zamezí možnost chyby obsluhy. Pak je to jednoduché – EET se zaeviduje vždy a obsluha nad tím nemusí přemýšlet. Z pohledu finančního úřadu je takový postup v pořádku. Ve výsledném Excelu máte platby kartou a platby hotovosti odlišené.

Ondřej Veselý

10 měsíci ago

Dobrý den, děkuji za zveřejnění zprávy z FÚ. Bylo by prosím možné do aplikace přidat tlačítko pro označení platby převodem? Aby pak v excelu byl záznam, jestli byla platba hotově, kartou nebo převodem. Děkuji za odpověď a za vaši práci na EET+.

Roman

10 měsíci ago

Dobrý den. Ano, je to možné, předpokládám, že v další verzi toto přidám. Nyní je možné k platbě přidat soukromou poznámku a ta je viditelná v exportním Excelu. Takto je možné platby odlišit.

Nejnovější příspěvky

EET-Plus-logo-3-w-400px

Kontaktní informace

Ing. Roman Bouchner

eetplus s.r.o.
Bratranců Veverkových 587
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 06675301, DIČ: CZ06675301

Technická podpora
email: tp@eetplus.cz

EET Plus jednoduše zdarma © 2020. All Rights Reserved.   Design: Ing. Pavel Křivka